• Ελληνικά
  • English
Our facilities

Our facilities

Our facilities

In the Flamingo Retail Park you can explore a wide range of different stores and services all located in an elegant and modern, colourful and bright environment. There are 800 car parking spaces available – and it’s free to park all day, every day. This exemplary retail park adds value to the rapidly developing area of Thrace.


Flamingo Retail Park consists of facilities of 16.000 sq.m. space area while the entire Retail Park features approximately 82.000 sq.m. of space.

Οι εγκαταστάσεις μας
Οι εγκαταστάσεις μας
Οι εγκαταστάσεις μας
Οι εγκαταστάσεις μας
Οι εγκαταστάσεις μας
Οι εγκαταστάσεις μας
Οι εγκαταστάσεις μας
Κατάστημα American Stars
Κατάστημα American Stars
Κατάστημα Carrefour
Κατάστημα English Home
Κατάστημα English Home
Κατάστημα iCoffee
Κατάστημα iCoffee
Κατάστημα Admiral
Κατάστημα Admiral
Κατάστημα Nike
Κατάστημα Nike
Κατάστημα Praktiker
Κατάστημα Praktiker
Κατάστημα Διάφανο
Κατάστημα Διάφανο
Κατάστημα Λητώ
Κατάστημα Λητώ
Οι εγκαταστάσεις μας
Οι εγκαταστάσεις μας
Οι εγκαταστάσεις μας
Οι εγκαταστάσεις μας
Οι εγκαταστάσεις μας
Οι εγκαταστάσεις μας
Οι εγκαταστάσεις μας

RETAIL PARK FLAMINGO

ABOUT US

Flamingo Retail Park is an exemplary retail park that fully meets the needs of every modern consumer. Flamingo Retail Park offers quickly and easy shopping in a highly functional, stylish and well-located, convenient space. Visitors can enjoy an amazing shopping experience. They can relax in one of the best restaurants and bars and enjoy the view towards the beautiful city of Xanthi

OPENING HOURS

Mon.:
09:00 - 21:00
Tue.:
09:00 - 21:00
Wed.:
09:00 - 21:00
Thu.:
09:00 - 21:00
Fri.:
09:00 - 21:00
Sat.:
09:00 - 20:00
Sun.:
Closed

CONTACT

4th klm. Xanthi - Porto Lagos, Xanthi

+30 2541020292

+30 2541020292

info@flamingoretailpark.gr

www.flamingoretailpark.gr